O d b o r n é   p r e k l a d y   z/do   n e m č i n y
špecialista na nemčinu
 

KONTAKTY

Tel. +420 734 455 886

SKYPE: jerzy.cc

EMAIL

Preklad z nemčiny

Aj pri prekladoch do nemčiny sa môžu objaviť chyby.

Ako pri každej službe, aj pri prekladoch do nemčiny sa môžu objaviť chyby v preklade zo slovenštiny do nemčiny. Chyby sa vyskytujú mnohokrát už v samotnom základe, a to v slovoslede. Nemeckí prekladatelia zachovávajú pri prekladaných vetách slovenský slovosled, avšak slovosled v nemčine musí byť úplne iný. Každý jazyk má svoje špecifiká a kvalitný prekladateľ by ich mal ovládať a mal by si pri preklade do nemčiny vedieť poradiť s slovenským slovosledom. Postavenie slova vo vete slúži na označenie jej syntaktickej funkcie. V slovoslede slovenskej vety sú syntaktické vzťahy medzi slovami spravidla jednoznačne vyjadrené pádovými a časovacími koncovkami. V nemčine je to trochu inak. Kvalitný a skúsený prekladateľ do nemčiny si s tým však dokáže hravo poradiť a pri samotnom preklade si slovosled viet upraví tak, aby nezmenil celkový význam prekladaného textu.

    Preklady z nemčiny do slovenčiny

Pri nemeckom preklade sa nedbá na pravidlá interpunkcie. Tá sa vo veľkej miere odlišuje od tej slovenskej a text sa nedá preložiť tak, aby sa mohla interpunkcia pri preklade do nemčiny zachovať. Hlavný rozdiel medzi nemčinou a slovenčinou v používaní čiarky sa neprejavuje nijako zvlášť v jednoduchej vete, zato veľmi výrazne v súvetí. V oboch jazykoch sa používanie čiarky riadi predovšetkým základmi gramatiky každého jazyka. V slovenčině sa dôsledne oddeľuje čiarkou každá vedľajšia veta, nemčina je k tomuto benevolentnejšia. Vysvetlením je, ako pri mnohých iných javoch, rozdielnosť nemeckého a slovenského usporiadania slov. Technické překlady polštiny

Zo všetkých týchto dôvodov a odlišností oboch jazykov je nutné, aby preklady do nemčiny robili len ľudia, ktorí perfektne ovládajú obidva jazyky ako po štylistickej, tak po gramatickej stránke a ktorí si vedia prekladaný text prispôsobiť tak, aby v preklade vyznel úplne totožne ako základný text. V opačných prípadoch môžu vzniknúť nepresné preklady do nemčiny, ktoré môžu vyznieť v inom zmysle, než v ktorom boli napísané v pôvodnom znení. http://www.mojepolstina.cz/technicke-preklady-polstina.php